Archive

Posts Tagged ‘thi học kỳ’

Thi môn đầu tiên

Chuẩn bị thi rồi, môn xử lý ảnh đầu tiên, đang ôn thi. Kỳ này thi rõ là buồn cười, chả bít cái j cả, mà thực ra thì kỳ nào chẳng vậy

Advertisements