Archive

Posts Tagged ‘giá xăng’

Xăng tăng giá

June 10, 2009 3 comments

Mới tối ngày hôm qua thôi, còn đọc được tin của bộ Tài chính: Chỉ tăng giá xăng khi đã lùi hết cỡ, vậy mà 10h ngày hôm nay, giá xăng đã tăng, không phải là tăng 500 đ như mọi lần, mà những 1000đ, gấp 2 lần cơ đấy.

Thật là khốn nạn cái nước VN này, không thể quản lý nổi cái gì cả, chỉ ăn đút với ăn lót là giỏi, hình như mấy ông ở liên bộ Tài chính công thương chưa bao giờ đi mua hàng vào mùa xăng tăng giá, chưa ông nào ở công ty điện lực phải ngồi trong nhà mà không có điện. Đấy gọi là đầy tớ của dân ư, thật là vô lý hết cỡ.

Advertisements