Archive

Archive for the ‘GateIn’ Category

GateIn document nightly build version

Recently, I had so much questions about new GateIn document such as how to configuration SSO, Portal navigation … although there are some updates for them in the development version. And today, I decide create a site for GateIn document nightly build version, it’s updated daily or whenever has updates, if you’re developer, administrator or user who want to find out how to use, configure the GateIn development version, don’t wait for new release, checkout now and use nightly build document version at here

  • Reference guide
    • HTML documentation with one page per chapter here
    • HTML documentation all in one page here
  • User guide
    • HTML documentation with one page per chapter here
    • HTML documentation all in one page here
Advertisements
Categories: GateIn, OSS

Cài đặt và sử dụng GateIn portal

1. Giới thiệu GateIn portal
Portal, cổng thông tin, cổng thông tin điện tử tích hợp, … những cụm từ này chắc chắn chúng ta đã từng nghe đến nhưng chính xác khái niệm này như thế nào và ứng dụng nó ra sao thì không phải ai cũng nắm rõ. Bây giờ chúng ta thử phân tích một số khía cạnh để hiểu rõ hơn về portal như thế nào?
Categories: GateIn, OSS