Archive

Archive for the ‘Idea everyday’ Category

Cần 1 ý tưởng

June 18, 2009 3 comments

Cần gấp 1 ý tưởng, help me

Advertisements
Categories: Idea everyday

Kênh thông tin mới

April 3, 2008 3 comments

Tại sao không có 1 kênh thông tin trực tiếp giữa các nhà phân phối sản phẩm và người tiêu dùng nhỉ??

Read more…

Categories: Idea everyday

Ý tưởng về 1 bản đồ trực tuyến

April 2, 2008 5 comments

Cố gắng để nghĩ ra 1 cái ý tưởng j đó mà cũng khó quá,càng lúc càng thấy vai trò của ý tưởng quan trọng thật.

Read more…

Categories: Idea everyday