Archive

Archive for the ‘About me’ Category

Dân IT và Cave

July 25, 2009 6 comments

Dân IT và Cave có 9 điểm tương đồng:
1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ.
2. Khi có hứng làm việc tốt hơn.
3. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề).
4. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề).
5. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe.
6. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây)
7. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột.
8. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ.
9. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý…

(st)
Advertisements
Categories: About me

Vài lời giới thiệu

April 1, 2008 3 comments

Thử làm 1 blog này,không phải là blog của yahoo nữa,không là nơi của mình thể hiện nữa-mà sẽ là nơi để các mem trong nhóm project của mình vào đây cùng làm việc(Xa xôi cách trở nó khổ thế đấy-nhưng không sao,internet nối liền mọi khoảng cách ) )Trước mắt là nhóm mình làm việc với nhau thôi,rồi sau đó hy vọng sẽ mở rộng hơn.Đầu tiên là về project quản lý thư viện của thầy tdque,phải hoàn thành trong tuần này,mà giờ vẫn chưa làm được trò j cả,nản quá.
Bây giờ,đầu tiên là phải đặt tên cho sản phẩm của mình,nó sẽ tên là gì nhỉ??chả nhẽ cứ mãi cái tên là Library Management System(LMS) nhóm nào cũng đặt thế,thử đổi tên khác xem,tớ nghĩ ra là : Knowledge for All(KFA),thấy sao nhở.Hì

Categories: About me