Archive

Archive for July 5, 2011

How to post source code on wordpress.com

Now, developer completely post source code block on a post by using
sourcecode tag in the post
For example, I want to post a JavaScript block

function test() {
   alert('this is only testing');
}
Advertisements
Categories: ICT News

Cài đặt và sử dụng GateIn portal

1. Giới thiệu GateIn portal
Portal, cổng thông tin, cổng thông tin điện tử tích hợp, … những cụm từ này chắc chắn chúng ta đã từng nghe đến nhưng chính xác khái niệm này như thế nào và ứng dụng nó ra sao thì không phải ai cũng nắm rõ. Bây giờ chúng ta thử phân tích một số khía cạnh để hiểu rõ hơn về portal như thế nào?
Categories: GateIn, OSS