Home > DotNetNuke > Hiển thị tab security trong properties của folder

Hiển thị tab security trong properties của folder

Yêu cầu trước tiên đối với phát triển module DotNetNuke là account ASPNET phải được cấp full control đối với thư mục web đó.

Việc thiết lập thực hiện trong tab security của properties thư mục đó, nhưng mặc định windows XP không hiển thị tab này. Để hiện thị tab, đơn giản nhất là chọn tool à Folder options à view à bỏ check ở use simple file sharing (ở dưới cùng)

Advertisements
Categories: DotNetNuke Tags: , ,
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: