Home > ICT News > Lỗi ASP.NET

Lỗi ASP.NET

Khi mở 1 project có sẵn, đôi khi nhận được thông báo

“Visual Studio .NET has detected that the specified Web Server is not running ASP.NET version 1.1. You will be unable to run ASP.NET Web applications or services.”

Đã tìm được 2 nguyên nhân:

  1. Cài IIS sau khi cài VS
  2. ASPNET Account removed / doesnt have sufficient permissions

Cách fix lỗi này:

Chạy %windir%\Microsoft.NET\Framework\<version>\aspnet_regiis.exe -i

thế là ngon lành cành đào 😀

Advertisements
Categories: ICT News
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: