Home > Sharing > Thi môn đầu tiên

Thi môn đầu tiên

Chuẩn bị thi rồi, môn xử lý ảnh đầu tiên, đang ôn thi. Kỳ này thi rõ là buồn cười, chả bít cái j cả, mà thực ra thì kỳ nào chẳng vậy

Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: